Historisk arkiv

Nyheter

Ny rapport om juridisk kjønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mottok i dag en rapport om juridisk kjønn. En ekspertgruppe ledet av advokat Kari Paulsrud har gjennomgått vilkårene for endring av juridisk kjønn.

–Dagens ordning for endring av juridisk kjønn henger etter samfunnsutvikling, og Norge har fått kritikk for å bryte med menneskerettighetene. Regjeringen ønsker å gjøre det enklere å endre juridisk kjønn i samsvar med den enkeltes kjønnsidentitet. Jeg vil raskt følge opp denne rapporten, og tar sikte på å sende et lovforslag på høring før sommeren, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

–Jeg vil også takke alle de som over lang tid har stått på og arbeidet for denne saken. Jeg vet at det har vært en stor belastning for enkelte, sier Høie.

Les rapporten "Rett til rett kjønn - helse til alle kjønn"