Historisk arkiv

Nyheter

Tillater TV-reklame for reseptfrie legemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. januar 2016 blir det tillatt å sende reklame for reseptfrie legemidler på TV.

I dag er reklame for reseptfrie legemidler forbudt på TV, mens det er tillatt på alle andre medieplattformer, også på nett- TV. I dagens mediebilde fremstår derfor forbudet mot TV-reklame for reseptfrie legemidler som urimelig.

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet å oppheve forbudet mot TV-reklame for reseptfrie legemidler.

TV-reklame har vært tillatt i nærliggende land, blant annet Sverige og Storbritannia i lengre tid. TV-kanaler som sender fra land der slik reklame er tillatt, har også sendt reklame for reseptfrie legemidler i Norge. Dette har gitt disse TV-kanalene en konkurransefordel.

Statens Legemiddelverk antar det ikke vil ha negative konsekvenser for folkehelsen å oppheve forbudet. Det er imidlertid grunn til å følge utviklingen nøye. Statens Legemiddelverk vil følge med på eventuelle endringer i forbruk og forbruksmønster av reseptfrie legemidler og føre tilsyn med at TV-reklamen følger de kravene som er fastsatt. Legemiddelverket har også utarbeidet en veileder for reklame for reseptfrie legemidler på TV og på nett.

Reklame for reseptpliktige legemidler vil fortsatt være forbudt.

Les mer om regelverket hos Statens legemiddelverk