Historisk arkiv

Tilsetting i direktør-stillinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt å omorganisere den sentrale helseforvaltningen. Flere etater slås sammen, og antall etater reduseres fra 15 til 11 fra 1. januar 2016. Omorganiseringen innebærer også etablering av to nye etater; Direktoratet for e-helse og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet har tilsatt Christine Bergland som direktør for Direktoratet for e-helse og Rose-Marie Christiansen som direktør for Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Christine Bergland har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1995. Hun er i dag assisterende helsedirektør og divisjonsdirektør for e-helse i Helsedirektoratet.

Rose-Marie Christiansen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen i 1991. Hun har vært direktør for Pasientskadenemnda, men har nylig gått over i stilling som prosjektdirektør for etablering av det nye nasjonale klageorganet i Bergen. Begge tiltrer stillingen som direktør ved årsskiftet.