Historisk arkiv

Nyheter

Abortloven gjelder også ved fosterreduksjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Da abortloven ble vedtatt var det ikke mulig for en kvinne å velge hvor mange barn hun ville bære fram under en graviditet. I dag er det teknisk mulig å avslutte et av flere samtidige svangerskap i mors liv ved såkalt fosterreduksjon. Abortloven sier ikke noe om dette.

Det har ført til usikkerhet ved landets sykehus om hvordan loven skal forstås. Spørsmålet er svært krevende, både etisk og juridisk. Helse- og omsorgsdepartementet ba derfor lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om en fortolkning av loven på dette feltet.

Lovavdelingen konkluderer med at abortloven åpner for fosterreduksjon av ett eller flere friske fostre. Fram til tolvte uke gjelder kvinnens selvbestemte rett. Etter tolvte uke må hun søke en abortnemnd om svangerskapsavbrudd.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere konkludert med at abortloven åpner for fosterreduksjon dersom det er stor fare for alvorlig sykdom hos fosteret (selektiv fosterreduksjon), jf. rundskriv I-42/2001.

Justisdepartementets lovfortolkning slår nå fast at dette også gjelder friske fostre.

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt de regionale helseforetakene informere abortnemndene og helseforetakene om denne tolkningen. Helsedirektoratet og Sentral abortklagenemnd er også informert om uttalelsen.