Historisk arkiv

Høie i FN:

Bruk av narkotika er et helseproblem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Denne uken er verden samlet i New York under FNs spesialsesjon om narkotika (UNGASS2016), for å diskutere veien videre i narkotikapolitikken.

- Det viktigste for Norge under forhandlingene er å styrke helseperspektivet, slik at rusavhengige får helsehjelp. Vi skal arbeide for at menneskerettighetene blir respektert og vise tydelig motstand mot dødsstraff, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie taler i FN.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt innlegg på vegene av Pompidougruppen og Norge under UNGASS2016. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Under UNGASS2016 skal det vedtas et sluttdokument om status for verdens narkotikaproblemer og gjenstående utfordringer fram mot 2019, da det skal forhandles om en ny handlingsplan.

- Dette er et viktig møte for utvikling av den internasjonale narkotikapolitikken. Norge vil jobbe for bedre balanse mellom kontroll og hjelp ved å bringe helseperspektivet sterkere inn i den internasjonale narkotikapolitikken, der hovedmålet skal være å sikre helse og velferd, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I dag er det mange land som for ensidig vektlegger kontroll og strenge straffer for narkotikakriminalitet, også dødsstraff.

- Norge vil understreke at menneskerettighetene skal respekteres i narkotikapolitikken og markere tydelig motstand mot bruk av dødsstraff, sier Høie.

Noen land har store problemer med narkotikaproduksjon og smugling, med voldelige karteller, korrupsjon og hvitvasking. Norge vil støtte tiltak for å effektivisere samarbeidet mot organisert narkotikakriminalitet.

- Samtidig vil vi jobbe for å fremme FNs bærekraftsmål med vekt på godt styresett. Vi vet at det er en viktig premiss for utvikling, helse, rettigheter, alternativer til narkotikaproduksjon og innsats mot organisert kriminalitet, sier Høie.

En annen sak som er viktig for Norge er å sikre pasienter tilgang til medisiner som inneholder narkotiske stoffer.  I mange land får ikke pasienter tilgang på slike medisiner. Dette kan være viktig i behandlingen, for eksempel til smertelindring for pasienter som har kreft. Norge arrangerer et sidearrangement om dette under UNGASS og statsråden holder innlegg og leder diskusjonen.

Les Høies taler på UNGASS 2016: