Historisk arkiv

"Jomfrusjekk" strider mot loven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er ikke mulig å dokumentere om jenter har hatt sex ved hjelp av underlivsundersøkelser av den såkalte jomfruhinnen. Slike undersøkelser strider derfor mot norsk lov. Helse- og omsorgsdepartementet kommer til å klargjøre dette overfor helsetjenesten.

Underlivsundersøkelser av den såkalte jomfruhinnen for å sjekke om unge jenter har hatt samleie, baserer seg på manglende kunnskap om anatomi. Mange tror at kvinner som ikke har hatt samleie, har en hinne over skjeden som blir ødelagt og blør når hun har sex for første gang. Men det mange kaller "jomfruhinne" er ingen hinne. Det er en elastisk hudfold som hos de aller fleste kvinner ikke blør ved første samleie.

Det vil derfor være umulig for en lege å se om en jente har hatt sex eller ikke ut fra en slik undersøkelse.

Leger skal ha denne anatomiske kunnskapen. Om de likevel foretar slike undersøkelser og gir inntrykk av de viser om en jente har hatt sex eller ikke, er det et brudd på lovens krav om at helsepersonell skal opptre forsvarlig. Å utstede attest om dette vil i tillegg stride mot lovens krav om at attester skal være faglig korrekte.

Loven krever også at helsepersonell opptrer omsorgsfullt. Undersøkelser som har som formål å kontrollere unge kvinners seksualliv og privatliv strider også mot dette kravet.

- Det er dem som ønsker et forbud mot slike undersøkelser. Etter min vurdering har vi allerede et slikt forbud. Slike undersøkelser strider både mot kravet om at helsepersonell skal opptre forsvarlig og mot kravet om at de skal opptre omsorgsfullt. Dette kommer jeg til å klargjøre overfor helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Departementet vil utarbeide et rundskriv der det kommer tydelig fram at slike undersøkelser strider mot flere krav i helsepersonelloven.

I tillegg kommer helse- og omsorgsministeren til å invitere Allmennlegeforeningen og Landsgruppen for helsesøstre til et møte for å diskutere hvordan denne kunnskapen best kan formidles til fagfolk og befolkningen for øvrig.

- Jeg skal gjøre det jeg kan for å få slutt på slike krenkende undersøkelser. Norske jenter skal få leve livet sitt som de selv vil. De skal ikke oppleve at helsepersonell bidrar til å kontrollere privatlivet eller seksuallivet deres, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.