Historisk arkiv

Lyser ut 50 millioner øremerkede kroner til helsesøstre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen bygger ut helsetilbudet til barn og unge, og har sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre perioden 2014-2016 bevilget 667 millioner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom kommunerammen. I tillegg ble det i Stortinget for 2016 bevilget ytterligere 100 millioner til en øremerket tilskuddsordning til kommunene som styrker helsesøstre og andre faggrupper i skolehelse- og helsestasjonstjenesten. Det er fremdeles ubenyttede midler igjen, og tilskuddsmidlene lyses derfor ut på nytt.

- Vi ser at regjeringens satsning på barn og unge gir resultater. De to siste årene har vi sett en tydelig vekst i antall helsesøstre.  Det er god start, men vi mener det er behov for en enda sterkere innsats.

- Vi sørger derfor for at midlene lyses ut på nytt. Det vil gi kommuner som nå jobber med sine reviderte budsjetter  og  faktisk bruker pengene på flere helsesøstre i kommunene - mulighet til å få en ekstra belønning for dette.  Kommunene får nå en ny mulighet til å sikre seg helsesøstermillioner. Min klare oppfordring til kommunene er: Søk nå!, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ytterligere informasjon og utlysningstekst ligger på Helsedirektoratets nettsider