Historisk arkiv

Nyheter

Nalokson nesespray redder liv – flere kommuner blir med

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Utdeling av livreddende motgift ved overdose – Nalokson nesespray – har reddet liv i Oslo og Bergen. Nå skal tilbudet utvides med 11 nye kommuner.

– De fleste overdosene skjer når andre er til stede. Derfor er det så viktig at de som er i nærheten, kan gripe inn med en gang noen har satt en overdose, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. – Med nesespray i lommen er man ikke lenger en hjelpeløs tilskuer – men en aktiv livredder. At rusavhengige kan hjelpe hverandre i en krisesituasjon, øker opplevelsen av mestring, sier han.  

Prøveprosjektet med utdeling av Nalokson nesespray kom i gang i Oslo og Bergen i 2014.

– Nå vet vi at nesesprayen har reddet liv. Derfor utvider vi prosjektet til flere nye kommuner, sier Bent Høie.

På verdens overdosedag 31. august markeres oppstart med Nalokson i Asker, Drammen, Sandnes, Stavanger og Trondheim. I løpet av 2017 inkluderes også Fredrikstad, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Arendal og Tromsø.  

Hvert år skjer det rundt 260 narkotikautløste dødsfall i Norge. Det er et av de høyeste registrerte  tallene per innbygger i Europa. Fire av fem dødsfall skyldes inntak av opioider som inkluderer heroin og morfin m.fl.

– At brukere, familie, venner, politi og andre som er i kontakt med rusavhengige, kan gi nødhjelp med nesespray, kan bidra til å snu trenden med de mange overdosedødsfallene, sier Bent Høie.

Utdeling av Nalokson nesespray er et av de viktigste tiltakene i Nasjonal overdosestrategi 2014–2017. Fram til utgangen av 2015 ble det utdelt mer enn 2000 doser med nesespray i Bergen og Oslo. Mer enn 600 ansatte i de to byene er kurset i når, hvorfor og hvordan Nalokson skal deles ut til brukerne.

Utprøving av Nalokson nesespray er et forskningsprosjekt ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) ved Universitetet i Oslo. Helsedirektoratet og SERAF har oppsummert erfaringene.  

Ansatte og brukere rapporterer om positive erfaringer. I tillegg til å forebygge overdosedødsfall har prosjektet bidratt til «empowerment» blant brukere.

Politiet i Bergen har registrert en halvering i overdoser fra 2014 til 2015, fra 38 til 19 overdosedødsfall.

SERAF antar at Nalokson nesespray har bidratt til reduksjonen, men også at etablering av rusakutt, tilfeldige variasjoner og andre endringer i Bergen kan ha bidratt til den gledelige reduksjonen i overdosedødsfall.

De lovende resultatene ligger til grunn for beslutningen om å utvide antallet kommuner i prosjektet fra høsten 2016.