Historisk arkiv

Nyheter

Norske studenter i Polen får godkjent utdanningen i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Jeg er glad for at saken nå er løst gjennom god dialog med polske myndigheter. Norske lege- og tannlegestudenter i Polen vil få godkjent utdanningen sin i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I vår spredte det seg uro blant norske studenter om at den polske lege- og tannlegeutdanningen ikke ville kvalifisere til å få autorisasjon i Norge.

Uroen skyldtes at polske myndigheter vil gjeninnføre kravet om at studentene må ha praksis i Polen etter eksamen, for å få fullført utdanningen. Polske myndigheter har vært tydelige på at endringen er rettet mot dem som skal utøve legeyrket i Polen. Majoriteten av de norske studentene i Polen velger å reise hjem til Norge etter å ha fullført studiene.

– Når studentene er usikre på om utdanningen de har brukt lang tid på blir godkjent, forstår jeg godt at mange blir urolige eller velger andre læresteder, sier Høie. Saken er nå avklart gjennom god dialog med polske myndigheter.

Løsningen innebærer at norske leger og tannleger som er utdannet i Polen, vil få autorisasjon i Norge etter fullført utdanning, uten veiledet praksis etter eksamen. De som søker om autorisasjon, må legge fram et sertifikat fra polske myndigheter som bekrefter at utdanningen er i samsvar med EU-reglene. Også Polen-utdannete leger som er i gang med eller som søker turnustjeneste, kan søke om sertifikat fra Polen og få norsk autorisasjon.

Helse- og omsorgsministeren har hele tiden vært tydelig på at han trodde på en løsning.

 – Det har tatt tid, men før vi kunne si at saken var løst, måtte vi – sammen med polske myndigheter – få en felles forståelse av situasjonen, problemet og konsekvensene av løsningen, sier Høie. – Lege- og tannlegestudiet i Polen oppfyller kravene i EU-regelverket, og holder med det et godt faglig nivå. De som gjennomfører, vil få godkjent utdanningen sin i Norge.

Mer informasjon: