Historisk arkiv

Nytt sykehus på Brakerøya i Drammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helseminister Bent Høie stadfestet i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 22. juni vedtaket om at nytt sykehus i Drammen blir planlagt bygd på Brakerøya.

Dermed er statsråden enig i med styrene for Vestre Viken helseforetak og Helse Sør-Øst RHF.

- Drammensregionen vil med dette få et helt nytt og moderne sykehus, til det beste for både pasienter og ansatte.  Jeg er godt fornøyd med det at det nå er tatt et lokaliseringsvalg for det nye sykehuset, sier Høie.

Konseptrapporten fra Vestre Viken helseforetak ble godkjent i styret for Helse Sør-Øst RHF i møtet 16. juni.

Stråleterapi skal legges inn som en funksjon i det nye sykehuset. Det er i tråd med regionplanen for å desentralisere og øke stråleterapi-kapasiteten i regionen. Vestre Viken er et av fire prioriterte sykehusområder for etablering av ny stråleterapi-kapasitet.

Helse Sør-Øst RHF overtar nå den videre gjennomføringen av prosjektet, og Sykehusbygg HF engasjeres til styring og ledelse av prosjektorganisasjonen, på vegne av Helse Sør-Øst RHF.