Historisk arkiv

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

På vei mot en tobakksfri generasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Standardiserte tobakkspakninger var temaet da helse- og omsorgsminister Bent Høie markerte Verdens tobakksfrie dag i Oslo sammen med WHO, representanter for britiske og australske myndigheter og Kreftforeningen.

- I Norge har vi en ungdomsgenerasjon som røyker stadig mindre, men det siste tiåret har vi hatt en dramatisk økning i snusbruk blant unge.  Før var snus ofte en vei ut av røykingen. Nå er det blitt en vei inn i tobakksavhengigheten. Vi må hindre at en ny generasjon blir avhengig av tobakk og standardiserte tobakkspakninger er et viktig skritt på veien mot en tobakksfri generasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

WHO ber i dag medlemsland om å gjøre seg klare for standardiserte tobakkspakninger, med slagordet «Get ready for plain packaing».  Australia, Storbritannia, Irland og Frankrike har innført standardiserte tobakkspakninger, mens flere andre land vurderer å innføre det.

Regjeringen vil i løpet av første halvdel av juni sende sitt lovforslag om standardiserte tobakkspakninger til Stortinget.

- Standardisere tobakkspakninger skal hindre at tobakksprodusentene designer pakkene i fine farger for å gjøre røyk og snus attraktivt for barn og unge. Pakken brukes som industriens reklameplakat, og forskning viser at unge blir mest påvirket. Målet med standardiserte pakninger er å hindre at barn og unge begynner med røyk eller snus. Dette målet tror jeg de fleste støtter, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie

Representanter for Australske og britiske myndigheter deltok under markeringen og fortalte om erfaringer og resultater av innføring av slike pakninger. Tobakksindustrien har saksøkt flere av landene for å stoppe innføringen av standardiserte pakninger, men har tapt alle rettsakene, senest i Storbritannina i forrige uke.

- Tobakk er en lovlig vare, men ikke en vanlig vare. Tobakksprodukter er i en særstilling og skiller seg fra andre lovlige produkter da de er helseskadelige uansett bruk. Forslaget om standardiserte tobakkspakninger påvirker ikke folks valgfrihet eller mulighet til å kjøpe tobakksvarer. Vi kan ikke la tobakksindustrien diktere folkehelsepolitikken gjennom trussel om søksmål. Forslaget beskytter nye generasjoner mot å bli avhengige tobakk, sier Høie.

Standardiserte pakninger vil redusere tobakkens tiltrekning på barn og unge. En ny evalueringsrapport fra Australia viser at tiltaket har hatt god effekt der, og at det, i motsetning til tobakksindustriens påstander, ikke har medført negative konsekvenser som økt ulovlig handel.

Les mer om den australske evalueringsrapporten på WHOs nettsider

En ny holdningsundersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at nesten halvparten av befolkningen nå støtter standardiserte tobakkspakninger. Dette er en økning på hele 10 prosentpoeng på bare ett år.

- Det er veldig gledelig at støtten har økt så mye på kort tid. Oppslutningen er faktisk høyere enn den var for røykeforbudet ett år etter at det ble vedtatt i 2004. I dag støtter over 90 prosent av befolkningen dette tiltaket. Jeg er overbevist om at støtten til standardiserte pakninger også vil øke fremover, sier Høie.