Historisk arkiv

Høie møter storbyene om bruk av illegale rusmidler i utelivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Én av fire i Oslo testet positivt på illegale rusmidler viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Helseminister Bent Høie og statssekretær Ove Vanebo i Justis- og beredskapsdepartementet møtte i dag utelivsbransjen og politikere fra flere store byene.

Deltakere fra Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim og Tromsø drøftet hva de høye tallene kan være et uttrykk for, hva slags tiltak som allerede er iverksatt, eller som kan iverksettes for å møte utfordringene. Er dette primært et Oslo-problem, eller er situasjonen tilsvarende i andre storbyer?

-  Jeg fikk tydelig tilbakemelding om at dette ikke primært er et Oslo-problem, men en utfordring også for de andre storbyene. Vi har mange sammenfallende interesser, og bransjen, kommunene og politiet har felles forståelse av problemet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- Det er mange spennende lokale initiativ. Nå skal jeg, sammen med Justis og beredskapsdepartementet, vurdere hvordan vi kan følge dette opp fra sentrale myndigheter. Rus er et generelt samfunnsproblem og ikke et utelivsproblem alene. Men i utelivet møter vi mennesker med for høyt forbruk av illegale rusmidler. Jeg hører at bransjen ikke ønsker dette hos seg og at kommuner vil jobbe sammen med politiet for å møte utfordringen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bakgrunn

En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at hver fjerde person i Oslos uteliv testet positivt på ett eller flere illegale rusmidler. Det er første gang «folk på byen» er undersøkt for illegal rusmiddelbruk, og første gang forskerne har kombinert en spørreundersøkelse med spyttprøver eller andre biologiske målinger.

Forskerne rekrutterte ca. 1100 personer utenfor 12 ulike utesteder («nattklubber») i Oslo sentrum nattestid høsten 2014. Personene fylte ut et spørreskjema om rusmiddelbruk, blåste i et alkometer og avga spyttprøve. Spyttprøvene er analysert for over 100 narkotiske stoffer.

Lenke til saken i FHI: http://bit.ly/2bnNcND