Historisk arkiv

Foreslår å tillate salg av alkohol over 4,7 prosent direkte fra produsent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at det skal bli lov å selge enkelte alkoholholdige drikker over 4,7 prosent direkte fra produsent.

Forslaget omhandler produkter som ikke er omfattet av EØS-avtalen, for eksempel eplesider og pæresider. Produkter som brennevin, øl og vin som er laget av druer vil ikke omfattes av ordningen. Disse produktene kan kun selges fra Vinmonopolet. De foreslåtte endringene vil gjøre det mulig for små produsenter, for eksempel bønder, å selge disse produktene som en binæring.

For å sikre at ordningen Norge har med monopol ikke utfordres foreslår Helse- og omsorgsdepartementet at ordningen blir begrenset. Produktene kan ikke være tilsatt brennevin eller være blandet med andre alkoholholdige drikkevarer. Det skal bare gis bevilling for salg dersom tilvirkningen skal skje ved salgsstedet og salget vil utgjøre en del av stedets helhetlige karakter og salgstilbud. Det stilles krav om at minst en tredjedel av varene som brukes for å lage produktet er egenproduserte og det kan maksimalt gis bevilling for salg av 15 000 liter per år per produsent.

Prop. 116 L (2015–2016): Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.)