Historisk arkiv

Bedre psykisk helsetilbud i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

En ny rapport fra SINTEF viser en betydelig vekst i årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene. Kommunene satser særlig på gi barn og unge et bedre helsetilbud.

 -Vi ser nå at regjeringens sterke satsning på å bygge ut lavterkseltilbudet i kommunene gir gode resultater. Det er viktig at personer med psykiske helseutfordringer og rusproblemer får tidlig hjelp og dermed unngår å bli sykere. Det har stor betydning både for den enkelte, og for samfunnet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.   

Erna Solberg og Bent Høie sammen med Ingebjørg og Fredrik fra Forandringsfabrikken. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.
Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie møtte nylig Ingebjørg og Fredrik fra Forandringsfabrikken. De råd til hvordan det psykiske helsetilbudet for barn og unge kan bli enda bedre. Nå viser SINTEF-rapporten at det går i riktig retning. For første gang siden 2008 er det en betydelig økning i ansatte som jobber med barn og unge som har psykiske helseutfordringer eller rusproblemer. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

For psykologårsverk rettet mot voksne har det vært en økning på hele 41 prosent fra 2015 til 2016. For barn og unge er det en økning i psykologspesialister på 25 prosent. For første gang siden avslutningen av opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008 ser man nå en markant økning i årsverk rettet mot barn og unge med psykisk helse- og eller rusproblemer. Over halvparten av landets kommuner og bydeler har nå rekruttert psykolog. 

Det har særlig vært en økning i rekrutteringen av psykologer i perioden 2013 til 2015. Antallet stillinger det ble ytt tilskudd til økte fra 130 til 350. Over halvparten av landets kommuner og bydeler har nå rekruttert psykolog.

 -Det er ikke uvanlig å ha psykisk helseutfordringer i løpet av livet. Hvis vi klarer å forebygge psykisk helseproblemer hos barn på et tidlig tidspunkt vil det ha stor betydning for resten av livene deres. Det er derfor særlig gledelig at kommunene ansetter flere psykologer, og at de satser på barn og unge. Det er den viktigste investeringen vi som samfunn kan gjøre, sier Høie.

De siste årene har kommunene kunne søke på en rekke ulike tilskuddsordninger innen rus og psykisk helse, blant annet rask psykisk helsehjelp og ansettelse av psykologer i kommunene. Kommunene har også fått betydelige midler gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse og rus, og det er i regjeringsperioden bevilget omtrent en milliard kroner til å styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

Les hele rapporten på Helsedirektoratets nettsider