Historisk arkiv

Nyfødtscreeningen utvides med to nye sykdommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Screeningen av nyfødte utvides med to nye sykdommer. Regjeringen har nå endret en forskrift som gjør dette mulig.

Sykdommene som blir innlemmet i screeningen kan føre til alvorlig helseskade eller død i løpet av første leveår. Dersom de oppdages tidlig og behandlingen kommer raskt i gang, kan barnet bli friskt.

""
Regjeringen har nå endret forskriften om genetiske masseundersøkelse av nyfødte slik at nyfødte blir undersøkt for to nye sykdommer. Sykdommene som blir innlemmet i screeningen kan føre til alvorlig helseskade eller død i løpet av første leveår. Dersom de oppdages tidlig og behandlingen kommer raskt i gang, kan barnet bli friskt. Foto: Janko Ferlič on Unsplash

Sykdommene som blir innlemmet i screeningen er alvorlig kombinert immunsvikt (SCID) og andre alvorlige T-celle defekter og 3-OH 3-metylglutaryl-CoA lyasedefekt (HMG).

- Jeg er veldig glad for at nyfødtscreeningen utvides med disse sykdommene. Det vil gjøre det mulig å hindre alvorlig helseskade og dødsfall blant små barn og det vil spare foreldre for sorg og smerte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Utvidelsen av nyfødtscreeningen blir gjort ved endringer i forskriften om genetiske masseundersøkelse av nyfødte.

De regionale helseforetakene har plikt til å tilby screening av alle nyfødte.

Det kreves noe praktisk forberedelse før utvidelsen kan starte opp. Endringene trer derfor i kraft 1. januar 2018.