Forsiden

Historisk arkiv

Pasientens legemiddelliste skal motvirke feilmedisinering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Regjeringen foreslår derfor å innføre et nytt system som skal gi bedre oversikt den enkeltes legemiddelbruk.

-Altfor mange pasienter, og særlig eldre, bruker for mange medisiner og feil medisiner. Det kan føre til alvorlige helseplager og en tyngre hverdag. Vi vil derfor innføre et nytt system som samler all informasjon om pasientens legemiddelbruk i en oversiktlig elektronisk løsning, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

""
Regjeringens forslag til pasientens legemiddelliste gjør at listen automatisk oppdateres hver gang det gjøres en endring i legemiddelbruken. Dette betyr blant annet at legen må se og forholde seg til legemiddellisten før en ny resept kan skrives ut. Foto: Colourbox.no

En viktig årsak til feilmedisinering er at helsepersonell mangler oversikt over den enkeltes totale legemiddelbruk, og at det blir skrevet ut resepter fra forskjellige leger på ulike nivåer i helsetjenesten. Regjeringens forslag skal rette opp i dette ved at pasientens legemiddelliste automatisk oppdateres hver gang det gjøres en endring i legemiddelbruken. Dette betyr blant annet at legen må se og forholde seg til legemiddellisten før en ny resept kan skrives ut.

- Regjeringen har startet arbeidet med eldrereformen "Leve hele livet". Vi må sørge for at eldre får dekket sine grunnleggende behov og opplever å mestre siste del av livet. God helsehjelp og riktig legemiddelbruk er viktig for å oppnå dette. Det vil føre til bedre livskvalitet og færre sykehusinnleggelser for mange eldre, sier Bent Høie.

Les forslaget om pasientens legemiddelliste