Historisk arkiv

Samarbeidet om å redusere salt i matvarer gir resultat

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Saltnivået i en rekke matvarer er redusert som følge av samarbeidet mellom næringslivet og helseministeren.

Mandag 29. mai samlet sentrale aktører fra næringslivet seg til møte i helse – og omsorgsminister Bent Høies næringslivsgruppe. Møtet var det sjuende i rekken av faste møter mellom partene.

-Matvarebransjen har vist at samarbeid bidrar til en bedre folkehelse.  Jeg er fornøyd med grepene som er tatt så langt, sier helse – og omsorgsminister Bent Høie.

""
En fersk statusrapport, utarbeidet av Helsedirektoratet, viser at saltinnholdet i sentrale matvaregrupper allerede ligger på nivå med saltmålene som er satt for perioden 2015-2018. Dette gjelder blant annet en rekke brød og kjøttprodukter. Foto: Colourbox.no

På dagens møte ble det blant annet lagt frem en statusrapport på salt. Helt siden oppstarten av helseministerens næringslivsgruppe i 2014 har reduksjon av salt i maten stått høyt på dagsorden.

Tre år etter at Høie og sentrale aktører fra næringslivet og helseforvaltningen møttes for første gang, viser data at saltsamarbeidet gir resultat. Det er satt konkrete mål for rundt hundre ulike matvarekategorier. En fersk statusrapport, utarbeidet av Helsedirektoratet, viser at saltinnholdet i sentrale matvaregrupper allerede ligger på nivå med saltmålene som er satt for perioden 2015-2018. Dette gjelder blant annet en rekke brød og kjøttprodukter.  

Brød – et viktig eksempel

Mye har skjedd innen matvaregruppen brødvarer. Arbeidet startet allerede før helseministeren kalte inn til felles dugnad.

- Dette er et godt eksempel på viktigheten av strukturelle virkemidler; små grep som treffer veldig mange. Brød er en matvare vi spiser ofte, og grovt brød bør vi også spise mer av. Det er derfor mye god helse å tjene på at vi får i oss mindre salt når vi spiser skivene våre til frokost eller lunsj, påpeker helseministeren og legger til: -Mye av det saltet vi får i oss kommer ikke fra saltbøssen på bordet, men fra mat vi ikke tenker på inneholder mye salt. Det er derfor det er viktig for meg å ha et tett samarbeid med de som lager og selger maten.  

Ferske saltmålinger

På Folkehelseinstituttet er de straks ferdig med å analysere saltnivået i 500 prøver med urin fra deltakere Tromsøundersøkelsen 2015 -  den største undersøkelsen på befolkningens saltinntak noensinne. De foreløpige resultatene fra undersøkelsen ble lagt frem på næringslivsgruppas møte mandag formiddag.

Disse viser at det daglige saltinntaket for menn i Norge ligger på cirka 10 gram, mens kvinner i gjennomsnitt får i seg 7,5 gram.

Forskjellene mellom kjønnene forklares med at menn som regel har et høyere matinntak enn kvinner. Det er neppe ulike matvaner som er årsaken.

Det er sammenheng mellom inntak av salt, blodtrykk og risiko for hjerte- og karsykdommer. Verdens helseorganisasjon anser en reduksjon av saltinntak i befolkningen som et av de mest kostnadseffektive folkehelsetiltakene.

-Saltinntaket vårt er fortsatt for høyt. Verdens Helseorganisasjons anbefaler maks 5 gram salt per dag. Vi er på god vei, og samarbeidet med bransjen vil gi gode resultater i årene som kommer, sier Høie.

I Regjeringens handlingsplan for et bedre kosthold 2017-2021, er målet å redusere saltinnholdet i maten med 30 prosent innen 2021.