Historisk arkiv

Nyheter

Styrker barns rettigheter som pasienter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra nyttår styrkes barns rett til medvirkning i helsetjenesten og helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken.

 –  Alle pasienter har rett til å bli hørt og sett, uansett alder. Det gjør ikke bare behandlingen bedre. Det gjør det også lettere å mestre sykdom. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå styrker barns rettigheter som pasienter og pårørende, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det ble i statsråd 8. desember vedtatt at disse lovendringene skal tre i kraft 1. januar 2018:

  • Barns rett til å få informasjon og rett til å bli hørt når de får behandling, skal fremgå direkte av lovteksten.
  • Det blir innført unntak fra helsepersonells plikt til å informere foreldre når tungtveiende hensyn til barnet taler mot å informere dem. Dette kan hjelpe barn som i dag vegrer seg for å fortelle om vold og overgrep fordi de frykter straff fra foreldre. Unntaket vil gjelde uavhengig av barnet alder.
  • Barns rett til å bli hørt når andre samtykker til helsehjelp på deres vegne blir tydeliggjort. Det skal fremgå av loven at barn skal bli hørt fra de er i stand til å danne seg egne meninger om helsehjelpen. Dette skal gjelde senest fra barn fyller sju år. Når barn har fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva de mener.
  • Helsepersonell får plikt til å ivareta barn som pårørende til søsken og barn som etterlatte etter foreldre og søsken.  I dag har helsepersonell plikt til å ivareta barn som pårørende til foreldre. Nå får de også plikt til å ivareta barn som er søsken til pasienter med alvorlig fysisk og psykisk sykdom, skade eller rusmiddelavhengighet. De får også plikt til å ivareta barn som etterlatte etter foreldre og søsken. 

Loven endres også slik at det fremgår direkte av lovteksten at det er tilstrekkelig at kun én forelder med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

- Hvis vaksinedekningen går ned, kan sykdommer som i dag er sjeldenheter vende tilbake. Det er derfor viktig å rydde av veien alt som kan hindre at barn og unge får de sikre vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.