Historisk arkiv

Bjørn Guldvog fikk fornyet åremålet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsedirektør Bjørn Guldvog fikk i statsråd 7. desember fornyet sitt åremål som direktør for Helsedirektoratet. Åremålet har en periode på 6 år fra det tidspunktet departementet bestemmer.

Guldvog er født 16. juni 1958 og er utdannet cand. med. og dr. med.  

Han hadde bred erfaring som lege, forsker og forskningsleder i ulike stillinger før han i perioden 1992-2001 var instituttsjef ved forskningsinstituttet Heltef ved Ahus. Fra 2001 har Guldvog vært assisterende prosjektdirektør og deretter divisjonsdirektør i det nye Sosial og helsedirektoratet. Fra 2005 var han assisterende direktør i Helsedirektoratet og i 2012 ble Guldvog utnevnt som direktør for Helsedirektoratet i et åremål på seks år