Historisk arkiv

Eldrereformen Leve hele livet starter 1. januar 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, og ha en trygg og aktiv alderdom. Løsningene og de mange eksemplene som løftes fram i reformen handler om de grunnleggende tingene som for ofte svikter i tilbudet til eldre, som mat og helsehjelp.

Leve hele livet ble vedtatt av Stortinget i november. Reformperioden starter 1. januar 2019 og varer frem til 2023. 

Leve hele livet
Foto: HOD

- Noe av det viktigste kommunene kan starte med er forebyggende hjemmebesøk. Skal vi ivareta de eldre innbyggere på en god måte, må vi vite mer om situasjonen deres og hva som er viktig for dem. Hjemmebesøk gir en unik mulighet til se den enkelte, ikke minst de som ikke er i kontakt med helse- og omsorgstjenesten til vanlig, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.  

 

Regjeringen har i budsjettet for 2019 satt av 48 millioner for å gi kommunene støtte til å planlegge og komme i gang med reformen. Kommuner som tar i bruk løsninger fra Leve hele livet vil bli prioritert i statlige støtteordninger.

 

-Vi vet at eksemplene og løsningene som presenteres i reformen fungerer godt i praksis. Nå kan kommunene plukke ut de løsningene som passer for deres innbyggere. Vi vil støtte kommunene med å sette sammen sin lokale variant av Leve hele livet. Sammen skal vi sørge for at eldre kan få en trygg og aktiv alderdom, uansett hvor de bor, sier Åse Michaelsen.  

 

Les mer om Leve hele livet