Historisk arkiv

Leve hele livet vedtatt i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen la i mai frem stortingsmeldingen Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre. Saken er nå vedtatt i Stortinget.

- Jeg er glad for at Stortinget stiller seg bak Leve hele livet. Det er viktig reform som skal gi eldre en trygg, aktiv og verdig alderdom, sier eldre og folkehelseminister Åse Michaelsen.  

De gode løsningene og eksemplene som løftes fram i Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som svikter for ofte i tilbudet til eldre: Mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. På hvert av disse områdene inneholder reformen en rekke forslag til løsninger. Dette er løsninger som kommer fra eldre, pårørende, ansatte og ledere i eldreomsorgen. Reformen handler også om å bygge mer aldersvennlige samfunn som fremmer aktivitet blant eldre.  

-Med Leve hele livet har vi samlet og systematisert tiltakene i kommunene som vi vet fungerer i praksis. Vi må sørge for at alle eldre får brukt ressursene sine og dekket behovene sine, uansett hvor de bor, sier Åse Michaelsen.

For å sikre at løsningene tas i bruk alle steder over hele landet, etablerer regjeringen et apparat som skal gi kommunene faglig støtte og veiledning til å tilpasse løsningene til lokale behov og ressurser. Behovet for slik støtte har vært tydelig kommunisert i dialogmøtene rundt i landet. Regjeringen foreslår å bevilge 48 millioner til dette i 2019.

Les mer om Leve hele livet