Historisk arkiv

Nyheter

Michaelsen og Høie møtte brukerne i helse- og omsorgstjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Torsdag 21. juni møtte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og helseminister Bent Høie Kontaktforum for brukerne av helse- og omsorgstjenesten.

- Det er pasientene, brukerne og de pårørende som er hovedpersonene. Skal vi skape pasientens helsetjeneste, må vi lytte til deres erfaringer. Jeg tar med meg alle de gode innspillene jeg har fått i dag, sa helseminister Bent Høie. 

Åse Michaelsen og Bent Høie møtte Kontaktforum
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og helseminister Bent Høie Kontaktforum for brukerne av helse- og omsorgstjenesten. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

De to statsrådene orienterte Kontaktforum om aktuelle saker i departementet. Mesteparten av tiden gikk til diskusjon om temaer som Kontaktforum var opptatt av. Brukerrepresentantene la spesielt stor vekt på at helsetjenesten ikke godt nok ivaretar unges helseproblemer.

- Det er svært viktig for oss å møte brukerne for å kunne utvikle helsetjenesten videre. Vi kan gjøre en mye bedre jobb med brukere som følger oss tett. Derfor er det viktig at Kontaktforum og disse møtene blir nyttige for begge partner, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Kontaktforum for brukere av helse og omsorgstjenesten representerer et bredt spekter av brukererfaringer og kompetanse. Forumet skal bidra til å skape en bedre helse- og omsorgstjeneste gjennom dialog og drøfting med departementet.