Historisk arkiv

Nyheter

Nasjonal strategi mot hepatitter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen lanserer en revidert nasjonal strategi mot hepatitter. Strategien har to overordnede mål: Forekomsten av hepatitt C i befolkningen skal reduseres med 90 prosent innen 2023 sammenlignet med 2018, og ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C.

Statsrådene foran hepatitt C-bussen til proLAR Nett.
Statsrådene foran hepatitt C-bussen til proLAR Nett. Fra venstre: Ronny Bjørnestad, Åse Michaelsen, Bent Høie, Ole Jørgen Lygren og Eivin Jr. Dahl. Foto: HOD

Behandling mot hepatitt C 

Etter at staten har forhandlet seg fram til rabatter på legemidler mot hepatitt C, har antallet som blir behandlet økt betraktelig. Etter 12 ukers behandling blir 95 prosent friske.

- Alle som er smittet av hepatitt C skal få tilbud om behandling, og vi må sørge for at de som får behandling ikke blir smittet på nytt. Dette vil kreve tett samarbeid om forebygging, behandling og overvåkning, sier helseminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet vil be Helsedirektoratet, i samarbeid med helsetjenesten, brukerorganisasjonene og Folkehelseinstituttet, om å utarbeide en implementeringsplan for å nå målsetningene i den reviderte strategien.

Last ned strategien.

- Nå må helseforetak og kommuner i fellesskap planlegge hvordan de konkret kan jobbe sammen for sikre at de som behandles mot hepatitt C ikke smittes på nytt, sier folkehelseminister Åse Michaelsen. - Flere kommuner jobber nå aktivt for å eliminere hepatitt C blant personer som tar stoff med sprøyter. Både Bergen og Oslo har en god plan for å nå dette.

De regionale helseforetakene skal invitere kommunene i sin region til et samarbeid for å sikre at flest mulig personer som injiserer stoff med sprøyter blir testet og tilbudt behandling.

- Forekomsten av hepatitt C blant rusavhengige er svært høy i Norge, og dette vil regjeringen gjøre noe med, sier Høie. - Rent brukerutstyr, legemiddelassistert rehabilitering og økt behandling av personer med hepatitt C-infeksjon er effektive tiltak for å redusere sykdomsbyrden. 

Forebyggende tiltak

Tilgang til rent brukerutstyr og god informasjon regnes som de beste forebyggende tiltakene mot hepatitt C-smitte. I et brev til alle kommunene i april i år minnet Helsedirektoratet om at det er kommunenes ansvar å sørge for enkel tilgang til komplett brukerutstyr. Lavterskeltiltak med utdeling av kondomer og rent brukerutstyr, tilbud om informasjon, gratis undersøkelser og vaksine mot hepatitt A og C er effektive forebyggende tiltak.

Strategien må sees i sammenheng med opptrappingsplanen på rusfeltet og overdosestrategien.

Tiltak for å redusere smitten av hepatitt C med 90 prosent blant personer som tar stoff med sprøyter:

For å få til en god samhandling vil Helse- og omsorgsdepartementet prioritere følgende tiltak:

  • Helsedirektoratet skal innen utgangen mars 2019 lage en implementeringsplan for hvordan målene i den reviderte strategien skal nås. Dette inkluderer tiltak for forebygging, behandling og overvåkning.
  • De regionale helseforetakene skal invitere kommunene i sin region til et felles samarbeid for å sikre at flest mulig personer som injiserer stoff med sprøyter, og/eller er smittet med hepatitt C, testes for smitte og tilbys behandling.
  • Folkehelseinstituttet skal styrke kunnskap om forekomst av hepatitt B og C i befolkningen, og spesielt blant personer som injiserer stoff med sprøyter, og vurdere effekten av de igangsatte tiltakene.
  • Kommunene skal sørge for enkel tilgang til komplett brukerutstyr.
  • Helse- og omsorgsdepartementet vil endre sprøyteromsforskriften slik at det fremover vil være tillatt også å tilby opplæring i å røyke heroin på sprøyterom og ikke bare injisere. Dette vil også kunne bidra til å begrense smittespredningen av hepatitt B og C.
  • Helsedirektoratet skal, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, kommunene og helseforetakene, vurdere nye tiltak for å avdekke udiagnostiserte hepatitt C- smittede personer i andre settinger enn i rusmiljøer (f.eks. i forbindelse med legevaktbesøk, svangerskapskontroll osv).