Forsiden

Historisk arkiv

Nesten 10 000 pasienter benytter seg av fritt behandlingsvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ved utgangen av årets fire første måneder hadde nesten 10 000 pasienter kommet raskere til helsehjelp eller fått velge seg til den institusjonen som de mener har det beste tilbudet.

Tall for 1. tertial 2018 viser om lag 70 prosent økning i bruken av ordningen fritt behandlingsvalg, sammenlignet med 1. tertial i 2017.

– Vi innførte denne reformen for å gi pasienten valgfrihet, få ned ventetidene og stimulere sykehusene til å bli mer effektive. Det er veldig positivt at flere benytter seg av den, og at fritt behandlingsvalg blir mer kjent, sier helseminister Bent Høie.

Fritt behandlingsvalg-ordningen går ut på at private tilbydere, også de uten avtale med regionalt helseforetak, kan godkjennes som leverandører av spesifikke helsetjenester. Pasienten kan velge behandling hos disse, så lenge tilbyderen er godkjent gjennom ordningen.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider