Historisk arkiv

Nyheter

Norge og Danmark inngår avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det svært høye prisnivået på nye, dyre legemidler er bakgrunnen for at helseminister Bent Høie og den danske helseministeren Ellen Trane Nørby har signert en intensjonsavtale om felles forhandlinger om pris på noen legemidler.

Urimelig høye priser på nye legemidler er en av de største utfordringene på legemiddelområdet i dag, både i Norge og internasjonalt. Helseminister Bent Høie har lenge sett med uro på prisutviklingen og har derfor tatt initiativ til et nordisk samarbeid om felles prisforhandlinger på utvalgte legemidler. 

Styrket forhandlingsposisjon

I dag kunne Bent Høie og hans danske kollega Ellen Trane Nørby signere den nye intensjonsavtalen i København.

Statsrådene signerer
Foto: HOD

– Jeg er sikker på at avtalen som Danmark og Norge har inngått, vil styrke vår forhandlingsposisjon når det gjelder nye, svært dyre legemidler, sier Høie.

De to ministrene understreker at også de andre nordiske landene er velkommen til å knytte seg til samarbeidet når de måtte ønske det, men foreløpig gjelder avtalen mellom Danmark og Norge. Intensjonen med avtalen er et felles nordisk ønske om å forsyne befolkningen med de rette legemidlene til rett tid og på rett sted.

Dagens prisnivå er ikke bærekraftig over tid verken i Norden eller i land med dårligere økonomi.

– Jeg har sagt tydelig fra om at legemiddelindustrien må ta samfunnsansvaret sitt på alvor og operere med priser som er akseptable og bærekraftige for helsetjenesten, sier helseminister Bent Høie.

Moderne legemidler bidrar til bedre og ofte lengre liv for mange pasientgrupper, og utvikling av nye, trygge medisiner tar tid og er svært kostbart.  

– Selvfølgelig skal utvikling av nye medisiner være lønnsomt for industrien. Men vi må finne en bedre balanse mellom innovasjon på den ene siden og økonomisk bærekraft på den andre siden. Vi må samarbeide med flere for å finne denne balansen. Den nye intensjonsavtalen er ett av flere tiltak på veien, sier Høie.

Økende legemiddelmangel

Mangel på legemidler er annen stor internasjonal utfordring. I Norge har det vært en dramatisk økning i situasjoner med legemiddelmangel de siste årene. Det gjelder særlig for eldre legemidler som ikke lenger har patentbeskyttelse.

I Norge er vi helt avhengige av å importere legemidler. Løsningen på legemiddelmangelen vil først og fremst være bedre internasjonalt samarbeid.

– Hittil har ikke legemiddelmangel fått alvorlige konsekvenser for pasientene, men situasjonen blir stadig mer krevende. Forhandlinger om felles avtaler for eldre legemidler vil være et godt verktøy for å bedre forsyningssikkerheten, sier helseminister Bent Høie.

Det er helseforetakene som har ansvar å skaffe legemidler til spesialisthelsetjenesten. Intensjonsavtalen om felles prisforhandlinger er en støtte til helseforetakene i dette arbeidet.

Les intensjonsavtalen mellom Danmark og Norge felles forhandlinger