Historisk arkiv

Nytt styre og ny bedriftsforsamling i AS Vinmonopolet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. juli 2018 er det nytt styre og ny bedriftsforsamling for AS Vinmonopolet. Tidligere departementsråd Ellen Seip er utnevnt til styreleder.

Vinmonopolet er et av de viktigste alkoholpolitiske virkemidlene. Gjennom ansvarlig salg og regulert tilgjengelighet skal Vinmonopolet bidra til å begrense alkoholkonsumet og skadevirkningene av alkohol.

Oppnevningsperioden til sittende styre og bedriftsforsamling går ut 30. juni 2018. Nytt styre og ny bedriftsforsamling er i henhold til vinmonopolloven oppnevnt fra 1. juli 2018 til 30. juni 2020. I tillegg til medlemmer oppnevnt av Kongen i statsråd foretas det valg og oppnevning av medlemmer til styret og bedriftsforsamlingen av og blant de ansatte.

Følgende medlemmer ble oppnevnt av Kongen i statsråd 22. juni 2018.

Medlemmer til styret:

 • Tidligere departementsråd Ellen Seip, Oslo (leder)
 • Konsernsjef Sverre Helno, Oslo (nestleder)
 • Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg
 • Administrerende direktør Trine Stensen, Lillestrøm
 • Advokat Solveig Løhaugen, Kristiansand
 • Førsteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Bergen

Varamedlemmer til styret:

 • Tvisteløser Sverre Bugge, Lørenskog
 • Administrerende direktør Are Kjensli, Bærum
 • Fylkeslege Elisabeth L. Markhus, Moss
 • Politisk rådgiver Marte Haabeth Grindaker, Oslo

Medlemmer til bedriftsforsamlingen:

 • Administrasjonsleder Odd Anders With, Trondheim
 • Generalsekretær Lisbet Rugtvedt, Oslo
 • Tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
 • Society and media manager Harald Tom Nesvik, Ålesund
 • Rådgiver Ole Magne Omdal, Kristiansand
 • Selvstendig næringsdrivende Trine Noodt, Alta
 • Tidligere stortingsrepresentant Marit Nybakk, Oslo
 • Partisekretær Lars Viko Gaupset, Oslo
 • Forsker Kjetil Frøyland, Oslo
 • Direktør Anne-Karin Nygård, Oslo
 • Daglig leder Svein Håvar Korshavn, Gjøvik
 • Advokat Marianne Rodvelt, Grimstad
 • Seniorrådgiver Øystein Østraat, Nittedal
 • Forskningsleder Guro Irene Ødegård, Oslo

Varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

 • Pensjonist Jan Olav Olsen, Gjerstad
 • Avdelingsleder Helga Marie Bjerke, Tromsø
 • Ordfører Eivind Brenna, Vestre Slidre
 • Kommuneadvokat Ellen Birgitte Røsgaard, Kristiansund
 • Markedssjef Bernt Sverre Mehammer, Oslo
 • Enhetsleder Veronica Mikkelborg, Narvik