Historisk arkiv

Åpenhetsutvalget har levert sin utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Utvalget som har utredet forholdet mellom ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i helse- og omsorgstjeneste, barnevern, skoler og barnehager har levert sin utredning til regjeringen.

Det er viktig med åpenhet om offentlige tjenester og hvordan de oppleves av dem som mottar dem. Sosiale medier gjør det mulig å dele både meninger og bilder fra sykehus og sykehjem, barnevern, barnehager og skoler. Det har gitt flere mulighet til å ytre seg i offentligheten. Men filming og fotografering på offentlige institusjoner kan utfordre personvernet til brukere, pasienter og arbeidstakere. Det kan gjøre det mer krevende for ansatte å gjøre jobben sin.

Tradisjonelle medier er med på å forbedre offentlige tjenester gjennom å sette søkelys på kritikkverdige forhold. Men noen journalister blir møtt med ulike regler på ulike institusjoner. De opplever at de blir ønsket velkommen når de lager positive saker, men nektes adgang når de lager saker med kritisk søkelys. 

-Kritisk søkelys er med på å gjøre helse- og omsorgstjenesten vår bedre. Målet vårt er ikke mindre åpenhet og innsyn. Vi vil tvert imot sikre åpenhet og innsyn ved å komme fram til noen felles kjøreregler for de vanskelig grenseoppgangene, sier helseminister Bent Høie.

- Vi ønsker åpenhet om barnehager og skoler, det bidrar til å gjøre dem bedre. Samtidig må vi være særskilt varsomme ettersom det er barn som går i barnehage og på skolen. Jeg er glad for at åpenhetsutvalget har inkludert barnehage og skole i sitt arbeid, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

-Alle barn har rett til et privatliv. Denne retten er særlig viktig når barna befinner seg i en sårbar posisjon, som ved opphold ved en barnevernsinstitusjon eller sykehus. Samtidig er det viktig for barna at det er åpenhet rundt slike institusjoner, slik at uheldige forhold kan avdekkes, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.  

Åpenhetsutvalget som ble satt ned i fjor fikk i oppdrag å diskutert disse grenseoppgangene og komme med forslag til en veileder som både skal sikre åpenhet og innsyn samtidig som personvern og arbeidsmiljø blir ivaretatt. Utvalgets arbeid har basert seg på dagens lovverk. Det skal ikke føre til innstramminger i medienes muligheter til å sette kritisk søkelys på offentlige tjenester. I Åpenhetsutvalget har det sittet representanter fra helsesektor, utdanningssektor, barnevern, medier og brukerorganisasjoner.

Utvalget har blitt ledet av professor Benedikte Moltumyr Høgberg, fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Les utredningen Åpenhet i grenseland — Bilder, film og lydopptak i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, skolen og barnehagen