Historisk arkiv

Nyheter

Bekymret over overdoser av smertestillende medisiner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Flertallet av overdoser i Norge skyldes andre opioider enn heroin, blant annet sterke smertestillende medisiner. Det bekymrer helseminister Bent Høie, som vil forsterke innsatsen for å hindre en epidemi av overdosedødsfall slik USA har opplevd.

– Vi ser en utvikling som gir grunn til bekymring også her i landet. Ikke i samme skala som i USA, men likevel så alvorlig at vi må se nærmere på den og vurdere hvilke grep vi skal ta, sier Høie. 

Tidligere i denne uken ble det amerikanske legemiddelfirmaet Johnson & Johnson dømt til å betale mer enn fem milliarder kroner i erstatning for å ha medvirket til opioid-krisen. Bare i 2017 tok overdoser med opioider livet av 47 000 mennesker USA, og mer enn en tredel av disse dødsfallene involverte reseptbelagte opioider som smertestillende medisiner.

Kampanje mot fastleger

Neste uke starter en ny kampanje for å gi landets fastleger oppdatert kunnskap om riktigere bruk av opioider ved langvarige smerter. I løpet av høsten vil 1000 fastleger få besøk av KUPP (kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter). I 2018 og 2019 ble det bevilget tre millioner kroner over statsbudsjettet for å drive slike kampanjer.

– Målet med den nye kampanjen er å bidra til å forebygge en ytterligere vekst i forbruket av opioider i Norge, påpeker helseministeren.

I dag skyldes de fleste overdosedødsfall sterke og vanedannende medisiner om inneholder morfin, kodein og oksykodon. Antall personer som fikk forskrevet oksykodon minst én gang økte fra 15 000 i 2008 til 53 000 personer i 2018.

Tragedie for samfunnet

– Det er behov for mer kunnskap om økningen i dødsfall knyttet til sterke smertestillende medisiner har en sammenheng med økt forskrivning, sier Høie, som tidligere i år la fram en ny nasjonal overdosestrategi.

Som en del av strategien har Folkehelseinstituttet (FHI) fått i oppdrag å hente ut en oversikt over brukere med vedvarende opioidbehandling på kroniske smerter fra reseptregisteret. Dataene skal brukes i en analyse av vedvarende opioidbehandling. I tillegg reviderer Helsedirektoratet reviderer veilederen for vanedannende legemidler.

– Hvert eneste overdosedødsfall er en stor tragedie. Ikke bare for pårørende, men for hele samfunnet. Det siste året har vi sett en forsiktig nedgang i overdosedødsfall. Selv om dette tyder på at arbeidet vi har gjort gir resultater, er det fortsatt altfor mange som mister livet på grunn av overdoser, sier helseministeren.

Vurderer varslingssystem

Det vurderes også å etablere et nasjonalt varslingssystem for å kunne informere brukere og helsetjenesten når det er særlig farlige rusmidler som fentanyl i omløp. Fentanyl er et meget avhengighetsskapenede smertemiddel og er 75-100 ganger sterkere enn morfin. Foreløpig har vi sett få overdosedødsfall i Norge som følge av fentanyl.

–  Det er viktig at vi er føre var og har beredskap for at fentanyl kan komme til å spille en større rolle i overdosebildet i Norge de kommende årene, sier Høie.

Les Nasjonal overdosestrategi 2019-2022