Historisk arkiv

Forslag til ny bioteknologilov:

Nyheter

Enklere å forske og bruke nye metoder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det skal bli enklere å ta i bruk nye behandlingsmetoder og forske på gener. Regjeringen foreslår 16 endringer i bioteknologiloven.

-Dette vil gi pasientene tilgang på bedre behandling og fagfolkene mulighet til å utvikle bedre behandlingsmetoder, sier helseminister Bent Høie.

Reglene for genforskning blir modernisert. Kravet om at genterapi bare skal brukes ved alvorlige sykdommer fjernes. Det skal bli lettere å bruke genetiske undersøkelser i pasientbehandlingen.

-Vi gjør det enklere å ta i bruk nye metoder og nye undersøkelser for å avdekke og behandle sykdom. Genetiske undersøkelser er et viktig verktøy i behandling av sykdom og kartlegging av sykdomsrisiko. Vi vil gjøre det enklere å bruke dette verktøyet, sier Høie.

Dagens krav om at befruktede egg skal destrueres når de har vært lagret i fem år fjernes. Eggene skal kunne lagres inntil kvinnen fyller 46 år. Regjeringen vil gi flere kvinner mulighet til å lagre egg og eggstokkvev. Det skal bli mulig å benytte samme sæddonor til flere barn i samme familie.

Barn som har blitt til ved sæddonasjon skal få rett til å vite donors identitet når de fyller 15 år. Par som søker assistert befruktning skal legge fram en barneomsorgsattest der det står om de har vært siktet, tiltalt eller dømt for alvorlige straffbare forhold. Den øvre aldersgrensen for assistert befruktning settes ved fylte 46 år for å forhindre at denne behandlingen gis til stadig eldre kvinner.

Regjeringen foreslår totalt 16 endringer i bioteknologiloven.

-Den medisinske utviklingen gir oss fantastiske muligheter og stiller oss overfor vanskelige valg. I forslaget til ny bioteknologilov tar vi mulighetene i bruk på samme tid som vi tar de vanskelige valgene, sier Høie.

Les lovforslaget