Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Nyheter

Etablerer et nasjonalt eldreombud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil etablere et nasjonalt eldreombud. Ombudet skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov på alle samfunnsområder.

Regjeringen vil sette av 7 millioner kroner til det nye Eldreombudet. Dette blir Norges første nasjonale ombud for eldre. Regjeringen har bestemt at Eldreombudet skal lokaliseres i Ålesund.

- Eldreombudet skal bidra til å sette de eldres behov, interesser og rettigheter på dagsordenen. Med etablering av et eldreombud øker vi oppmerksomheten om eldres situasjon og deres interesser i alle sektorer, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Eldreombudets hovedoppgave skal være å fremme eldres interesser, rettigheter og behov i samfunnet og å følge med på utviklingen i eldres situasjon. Ombudet skal ha et nasjonalt mandat og være en uavhengig stemme for eldre i hele landet

- Eldreombudet skal være en tydelig røst som skal tale de eldres sak, og engasjere seg i forhold som berøre eldre på alle samfunnsområder, sier Listhaug.

For å legge til rette for samarbeid, vil Senter for et aldersvennlig Norge bli etablert og samlokalisert med Eldreombudet i Ålesund. Senter for et aldersvennlig Norge skal bl.a. ivareta sekretariatsfunksjonen for Rådet for et aldersvennlig Norge. Dette gjør at Ålesund får et viktig kunnskaps- og utviklingsmiljø for å skape en fremtidsrettet eldrepolitikk. Ombudet skal være uavhengig, mens senteret skal samarbeide med ulike organisasjoner og virksomheter om endrings- og utviklingsarbeid.

Forslag til lov om Eldreombudet er sendt på høring med frist 6. desember 2019. Det tas sikte på at Eldreombudet skal være i funksjon i løpet av andre halvår 2020.