Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Fjerner støtten til kosmetisk tannregulering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å følge opp Helsedirektoratets forslag om å fjerne støtten til tannregulering til barn som er kosmetisk begrunnet og ikke har betydning for tannhelsen.

- I dag bruker foreldre og staten store beløp på støtte til tannregulering av rene kosmetiske grunner. Det bør vi slutte med. Staten skal ikke sponse forbedringer av barns utseende. Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil, sier helseminister Bent Høie.

-Dagens støtteordninger oppmuntrer foreldre til å starte opp med unødvendig og svært kostbar tannregulering. Størstedelen av regningen er det foreldrene som ender opp med fordi den statlige støtten dekker en mindre del av kostnadene. Foreldre forledes til å tro at disse reguleringene er nødvendige og helsemessige begrunnet. Resultatet blir en ordning som er dyr både for foreldrene og for staten, sier Høie.

Tannstilling kategoriseres i tre kategorier. Gruppe A har alvorlige tannstillingsfeil mens gruppe C har minst alvorlige tilstander.  Regjeringen foreslår å fjerne den statlige støtten for de fleste tilstandene i gruppe C. Tilstandene der stønaden avvikles gjelder kosmetiske og estetiske forhold, uten betydning for tannhelsen. Støtten til regulering på grunn av trang tannstilling eller for lite plass i kjeven blir opprettholdt.

Dagens statlige subsidier for gruppe C utgjør 40 prosent av refusjonstakstene for tannbehandlingen. De faktiske prisene kjeveortopedene tar er ofte betydelig høyere enn refusjonstakstene, slik at barnas foreldre betaler en mye større del av kostnadene enn 60 prosent. Grepet regjeringen når foreslår kan derfor både redusere unødvendig behandling og dempe utgiftspresset på barnefamiliene.

Omleggingen fører trolig til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering hvert år reduseres fra 30 000 til 20 000. Omleggingen av stønad i gruppe C skal gjennomføres gradvis fra neste år og kommer ikke til å berøre personer som har startet behandling i år.