Historisk arkiv

Nyheter

Handlingsplan for et bedre smittevern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen lanserer en handlingsplan for et bedre smittevern. Handlingsplanen har som hovedmål å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner og gi en bedre organisering og struktur av smittevernet i Norge.

Godt smittevern bidrar til bedre pasientsikkerhet og er en forutsetning for å begrense utbrudd og spredning av smittsomme sykdommer i helsetjenesten og samfunnet.

- Godt smittevern er også avgjørende for å håndtere utfordringen med antibiotikaresistens, sier helseminister Bent Høie. - Smittevern både begrenser spredningen av resistente mikrober og forebygger infeksjoner, og dermed reduseres behovet for antibiotikabehandling.

Handlingsplanen inngår som en del av Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens (2015–2020).

- Grunnleggende smittevernrutiner må overholdes i sykehus og sykehjem, og det er viktig at helsepersonell vaksinerer seg slik at de ikke smitter pasientene, sier folkehelseminister Sylvi Listhaug. - Med denne handlingsplanen vi nå legger fram vil vi også få bedre mulighet til å overvåke spredningen av resistente mikrober i og mellom helseinstitusjonene.

Handlingsplanen for et bedre smittevern har to hovedmål, åtte konkrete delmål og 37 tiltak.

Les handlingsplanen