Historisk arkiv

Hepatitt C skal elimineres som folkehelseproblem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen lanserte i fjor høst en nasjonal strategi mot hepatitter, med mål om å redusere forekomsten av hepatitt C med 90 % i hele den norske befolkningen innen 2023. Nå starter informasjonsarbeidet ut mot befolkningen, for å få personer i målgruppen til å gå og teste seg.

Folkehelseminister Sylvi Listhaug og helseminister Bent Høie hos hepatitt C-klinikken.
Folkehelseminister Sylvi Listhaug og helseminister Bent Høie på besøk hos hepatitt C-klinikken. Foto: HOD

- For å nå målsetningen om å eliminere hepatitt C som folkehelseproblem må vi finne dem som er smittet og starte behandling, sier helseminister Bent Høie. - For å få til dette må vi spille på lag. Helseforetak og kommuner må i fellesskap planlegge hvordan de konkret kan jobbe sammen for sikre at de som behandles mot hepatitt C ikke smittes på nytt.  

Helsedirektoratet har, i samarbeid med helsetjenesten, brukerorganisasjonene og Folkehelseinstituttet, utarbeidet en implementeringsplan for å nå målsetningene i den reviderte strategien. Landets kommuner, helseforetakene og fylkesmennene har fått informasjon om implementeringsplanen, og ansvar og oppgaver som følger av den.

- Etter at staten har forhandlet seg fram til rabatter på legemidler mot hepatitt C, har antallet som blir behandlet økt betraktelig, sier Høie. - Etter 12 ukers behandling blir 95 % friske. Alle som er smittet med hepatitt C tilbys nå gratis behandling. For første gang i historien kan vi nå se for oss at en sykdom kan elimineres ved bruk av legemidler.  

Forebygging av hepatitt C

Det er usikkert hvor mange som lever med kronisk hepatitt C i Norge i dag, men det anslås at rundt 10 000 mennesker har kronisk hepatitt C, og at mellom 300 og 400 smittes årlig. Hepatitt C er et alvorlig helseproblem på grunn av risiko for utvikling av skrumplever, leversvikt og primær leverkreft.

- Tilgang til rent brukerutstyr og god informasjon regnes som de beste forebyggende tiltakene mot hepatitt C-smitte, sier folkehelseminister Sylvi Listhaug.

I et brev til alle kommunene i april i år minnet Helsedirektoratet om at det er kommunenes ansvar å sørge for enkel tilgang til komplett brukerutstyr.

- Dekning av rent brukerutstyr, legemiddelassistert rehabilitering og økt behandling av personer med hepatitt C-infeksjon er effektive tiltak for å redusere sykdomsbyrden, understreker Listhaug.

Hvem bør testes?

Med tanke på smittemåte og risikomiljøer er det spesielt personer som noen gang har injisert stoff med sprøyte som bør sjekke seg for hepatitt C, men også de som har blitt behandlet på sykehus i utlandet under ikke tilstrekkelig hygieniske forhold utgjør en stor risikogruppe. En komplett liste over alle grupper som bør testes for hepatitt C finnes på Helse Norge.

Hjelp for kommunene og helseforetakene

Implementeringsplanen er utarbeidet som nasjonale faglige råd. Den omhandler hovedsakelig hepatitt C, men de forebyggende tiltakene som beskrives forebygger blodsmitte generelt. Planen skal hjelpe kommunene og helseforetakene til å gjennomføre sørge-for-ansvaret for å forebygge smitte, diagnostisere og behandle alle med kronisk hepatitt C.