Historisk arkiv

Nyheter

Kortere ventetid innen psykisk helsevern og rusbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Gjennomsnittlig ventetid har gått ned innen psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og for rusbehandling. Det viser nye tall fra Helsedirektoratet. Innen somatikk er ventetiden stabil.

Den gjennomsnittlige ventetiden for barn og unge i psykisk helsevern var 44 dager i første tertial 2019. Det er en nedgang på seks dager sammenlignet med samme periode i 2018. Siden 2013 har ventetiden for barn og unge gått ned med 11 dager. Det er også en nedgang i ventetidene innen psykisk helsevern for voksne og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

- Jeg er særlig glad for at ventetiden for barn og unge går såpass mye ned. Hvis vi klarer å hjelpe unge tidlig, vil det ha stor betydning for dem for resten av livet. I 2019 har vi har satt som mål at gjennomsnittlig ventetid for denne gruppen skal være under 40 dager, sier helseminister Bent Høie.

Kortere ventetid i psykisk helsevern for voksne og rusbehandling

For voksne i psykisk helsevern var gjennomsnittlig ventetid 44 dager i første tertial 2019, en nedgang på to dager sammenlignet med samme periode året før. Innen rusbehandling var det også en reduksjon på to dager. Innen disse områdene har det vært en nedgang på henholdsvis 11 og 34 dager siden 2019.

Stabil utvikling innen somatikk

Innen somatikk var gjennomsnittlig ventetid stabil fra i første tertial 2019, sammenliknet med fjoråret. Siden de fleste pasientene i spesialisthelsetjenesten mottar somatiske tjenester, var også gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter samlet stabil på 58 dager.

- Vi har sett en kraftig nedgang i ventetider på 16 dager fra 2013 og frem til i dag. Det er gledelig, og særlig gledelig at vi nå ser en nedgang innen de prioriterte områdene. Jeg forventer likevel at sykehusene tar tak i tallene og vurderer tiltak på de områdene hvor resultatene ikke er like gode. Målet er at gjennomsnittlig ventetid skal reduseres og være under 50 dager innen 2021, sier helseminister Bent Høie.

Les mer på Helsedirektoratets nettsider