Forsiden

Historisk arkiv

Lettere tilgang til helseopplysninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepersonell som trenger opplysninger for å gi pasienten behandling, skal få tilgang til dem uansett hvor de jobber.

Dagens regelverk for utveksling av opplysninger til pasientbehandling stammer fra en hverdag der viktig informasjon ble utvekslet på papir.

Det gir ikke alle som skal behandle pasienten rask tilgang på opplysninger som er viktige for behandlingen.

En ny forskrift om pasientjournal som er vedtatt i dag gjør dette enklere og mer tilpasset den digitale hverdagen som både pasienter og helsepersonell lever i.  Den innebærer at helsepersonell som trenger tilgang til opplysninger for å gi pasienten behandling, skal få denne tilgangen uansett hvor de jobber. 

- Dette er enda et lite skritt mot en mer digital helsetjeneste der vi gjør det lettere å gi pasienter god behandling uansett hvor behandlingen finner sted, sier helseminister Bent Høie.

Den nye forskriften er laget i tråd EUs nye personvernforordning. All bruk av opplysninger og all tilgang til opplysninger skal logges og vil kunne kontrolleres i ettertid.

Den nye forskriften gjelder for helsepersonell i apotek, det gjorde ikke den gamle.

Les Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) hos Lovdata

Les kongelig resolusjon om fastsettelse av ny forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften)