Historisk arkiv

Lovfester dagaktivitetstilbud til personer med demens

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil styrke tilbudet til personer med demens og deres pårørende. Regjeringen foreslår derfor å innføre en plikt for kommunene til å tilby dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens.

-Stadig flere rammes av demens. Både for den som har sykdommen og for pårørende er det viktig med meningsfulle og gode opplevelser i hverdagen. Et godt dagaktivitetstilbud bidrar til dette og kan øke livskvaliteten til personer med demens, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Minst 80 000 mennesker i Norge lever med demens. Over 400 000 er pårørende. Anslag viser at antallet personer med demenssykdom vil doble seg mot  2040. For å møte disse utfordringene vil regjeringen lovfeste at alle kommuner skal ha et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.  

-Vi må få lov til å være hele mennesker også når vi har en demensdiagnose. Å bruke egne ressurser gjør det lettere å leve med sykdom. Vi trenger derfor et mangfoldig aktivitetstilbud som er tilpasset den enkeltes ønsker og interesser. Det kan også bidra til å utsette behovet for en sykehjemsplass, sier Michaelsen.

Staten har siden 2012 hatt et øremerket tilskudd til dagaktivitetsplasser som kommunene kan søke på. Ved opprettelsen av tilskuddet i 2012 ble det anslått et behov for 9 200 dagaktivitetsplasser. Gjennom budsjettfremleggelsene fra 2012 til og med 2019 er det lagt til rette for i overkant av 8 900 plasser. Fra 2020 vil tilskuddet bli overført til rammetilskuddet til kommunene. 

Det tas sikte på at lovplikten skal tre i kraft fra 1. januar 2020.

Les lovforslaget om endringer i helse- og omsorgstenestelova for dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens