Historisk arkiv

Nyheter

Ny ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger innført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Fra 1. mars 2019 er ny ordning for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning av leger fullt ut trådt i kraft for alle spesialiteter og hele spesialiseringsløpet.

Første fase ble innført 1. mars 2017. Spesialistforskriften regulerte i første omgang sykehusspesialitetene. I desember 2018 ble spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin også omfattet av forskriften. Forskriften trådte i kraft 1. mars 2017 for utdanningens første del, og 1. mars 2019 for utdanningens andre og tredje del.

Helse- og omsorgsdepartementet tar om kort tid sikte på å fremme forslag om utvidelse av forskriftens ramme for fravær under utdanningens første del.

Departementet har utarbeidet et nytt rundskriv med veiledning og merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften.

Les rundskrivet om Spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger

Les spesialistforskriften på Lovdata