Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Nytt tilskudd for å få kjøkkenet tilbake på flere sykehjem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen ønsker å få matlukten tilbake på flere sykehjem, og foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å etablere et tilskudd til renovering, bygging eller etablering av kjøkken ved eksisterende sykehjem og heldøgns omsorgsbolig. Det foreslås å sette av 12,5 millioner kroner i tilsagnsramme for 2019.

–For mange eldre er måltid et av høydepunktene i løpet av dagen. Det er derfor viktig at eldre får god og sunn mat som ser innbydende ut, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug.

Tilskuddet opprettes som en del av kvalitetsreformen for eldre, Leve hele livet, hvor mat og måltider er et av hovedtemaene i reformen. Tilskuddet er rettet mot sykehjem og heldøgns omsorgsboliger som ønsker å bygge, renovere eller gjenetablere kjøkken. Tilskuddet skal forvaltes av Husbanken, og vil ha oppstart 1. oktober 2019.

–Vi ønsker med denne tilskuddsordningen å gi eldre bedre måltidsopplevelser og gjøre matlagningen til en større del av hverdagen. Jeg håper landets kommuner nå benytter muligheten, og søker på dette tilskuddet, sier Listhaug.