Forsiden

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Økt gebyr for å ikke møte til avtalt time ved poliklinikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, betyr det lengre ventetid for andre, økte kostnader og dårligere utnyttelse av helsepersonellet, sier helseminister Bent Høie.

Mye er gjort for å få flere pasienter til å møte til avtalt time ved poliklinikkene på sykehusene. Blant annet er det blitt enklere for pasientene å endre timeavtalen, og de får en påminnelse på sms.

– Disse tiltakene har hjulpet, men dessverre ikke nok. Fortsatt er det om lag 200 000 timer i året der pasienter ikke møter opp. Det er sløsing med ressurser. Derfor foreslår vi å øke gebyret for ikke å møte opp fra 702 kroner til 1053 kroner. Gebyret økes ikke for pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling, bare for somatisk pasientbehandling, sier Høie.

Gebyret ble økt til det dobbelte av vanlig egenandel i 2015. Det nye forslaget til gebyr på 1053 kroner tilsvarer tre ganger vanlig egenandel. Forslaget skal sendes på høring, med sikte på at forskriftsendringene trer i kraft fra 1. januar 2020.