Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Prøveprosjekt med heroinassistert behandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å starte et femårig prøveprosjekt med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen.

– Vi ønsker å hjelpe rusavhengige som ikke har nytte av et tradisjonelle hjelpetilbudet. Denne gruppen har ofte sammensatte lidelser, og det er viktig å gi dem et tilbud om en behandling de klarer å ta del i. Gjennom prøveprosjektet kan disse menneskene få bedre livskvalitet og styrket funksjonsnivå, sier helseminister Bent Høie.

Forsøket går ut på at det etableres ett forsøk i Oslo med opptil 200 pasienter og ett i Bergen med opptil 100 pasienter.

– Vi er villige til å bruke betydelig ressurser på denne pasientgruppen og for andre halvår 2020 har vi satt av 13 millioner kroner for å kunne starte opp dette prøveprosjektet. Totalt vil prosjektet koste om lag 280 millioner kroner, sier helseminister Bent Høie.

Han er glad for at både Oslo og Bergen kommune er positive til gjennomføringen av forsøksprosjektet.

Som en del av prosjektet skal det skal det gjennomføres følgeforskning for å få ny kunnskap om hvordan denne pasientgruppen kan ha nytte av heroinassistert rehabilitering. I denne forskningen ligger også en kost-nytte vurdering på samfunnsnivå.

Prosjektet er basert på en rapport fra Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) som ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet i juni 2019. [Lenke til nettsaken på regjeringen.no om rapporten.]