Historisk arkiv

Psykolog-tilbud i over 90 prosent av kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har siden 2013 bevilget tilskudd for å øke rekrutteringen av psykologer til kommunene. Antallet psykologer i kommunene har økt fra 130 til mer enn 600 i løpet av disse årene.

I 2013 hadde 95 kommuner rekruttert psykolog gjennom tilskuddsordningen vår. I dag har 381 kommuner gjort det samme.

- Jeg er veldig glad for at vi har fått dette til. Nå bygger vi opp tjenester som setter oss i stand til å forebygge mer og hjelpe tidligere der folk bor. Det gjør det mulig å jobbe systematisk med å forebygge psykiske problemer, sier helseminister Bent Høie.

Plikter å ha psykolog

Regjeringen har i år bevilget 205 millioner kroner til rekruttering av psykologer i kommunene. Fra neste år legges tilskuddet inn i kommunerammen, og kommunene må fullfinansiere stillingene selv. Kommunene får da plikt til å ha psykologkompetanse.

24 kommuner har valgt å ikke søke om tilskudd til rekruttering, og skal heller ikke slås sammen med andre kommuner.

- Det er viktig at også disse kommunene får på plass en løsning før lovplikten trer i kraft. Flere av dem er i samtaler med nabokommuner om interkommunalt samarbeid, forteller Høie.

Behovene vil variere

Over 600 psykologstillinger er et stort løft, men ikke så stort at det kan brukes til alle gode formål. Behovene vil variere fra kommune til kommune, så det er viktig at kommunene i tiden fremover gjør grundige analyser av hvor og hvordan psykologenes kompetanse bør brukes.

- Jeg tror det er avgjørende å bruke god tid på å planlegge og forme psykologrollen i den enkelte kommune. Hvis ikke er det en fare for at tilbudet blir til mens man går, styrt av tilfeldig etterspørsel snarere enn faktiske behov, sier Høie. 

Kommuner som ikke har søkt om tilskudd innen lovplikten trer i kraft:

Alstahaug

Halsa

Nord-Odal

Tysnes

Bygland

Hasvik

Oppdal

Ulvik

Bokn

Hægebostad

Rennebu

Utsira

Båtsfjord

Iveland

Rødøy

Vegårshei

Eidfjord

Kvitsøy

Råde

 

Gjemnes

Nesseby

Tvedestrand