Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Raskere håndtering av saker om legemiddelmangel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statens Legemiddelverk mottar langt flere meldinger om legemiddelmangel enn tidligere. For at Legemiddelverket skal kunne håndtere den økte saksmengden knyttet til mangelsituasjoner foreslås det i revidert nasjonalbudsjett å øke bevilgningen med fire millioner kroner.

- Vi ser en internasjonal trend med økende legemiddelmangel. Det øker presset på Legemiddelverket, og det er naturlig at de i en slik situasjon får mulighet til å styrke dette viktige arbeidet, sier helseminister Bent Høie.

Fra 2016 til 2018 har Legemiddelverket hatt en tredobling av saker om legemiddelmangel.

Det er ingen enkeltstående årsak til legemiddelmangel, men flere omstendigheter som spiller sammen. Det foregår omfattende strukturendringer i den globale legemiddelindustrien, som påvirker tilgangen til legemidler. Den klassiske farmasøytiske industrien har solgt ut en del av de godt etablerte legemidlene som ikke lenger har patent. En stor andel av produksjonen av virkestoff foregår nå i Kina og India. I kombinasjon med flere andre faktorer, som stram økonomisk styring og kompleks forsyningskjede så har dette skapt en global knapphet av legemidler.

Legemiddelverkets arbeidsoppgaver knyttet til mangelsituasjoner:

  • Vurdere om det er en reell mangel
  • Vurdere om andre legemidler eller styrker kan dekke mangelen
  • Avklare om innehaveren av markedsføringstillatelsen eller grossistene kan skaffe utenlandske pakninger slik at det eventuelt kan gis unntak
  • Hvis nødvendig gi anbefaling om andre produkter
  • Publisere informasjon til pasienter og helsepersonell