Historisk arkiv

Nyheter

Staten får medhold i tingretten i ELTE-saken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tingretten mener det var riktig av helsemyndighetene å ikke gi godkjenning til personer med masterutdanning i psykologi fra Ungarn.

Tingretten har i dag avsagt dom i den såkalte ELTE-saken mellom helsemyndighetene og 163 saksøkere med psykologiutdanning fra Ungarn.
Dommen er ikke rettskraftig før ankefristen til lagmannsretten utløper. Ankefristen er en måned.

- Dersom dommen blir stående, er dette en viktig avklaring. Pasienter og brukere skal ha tillit til at helse- og omsorgstjenestene er forsvarlige og trygge, og at Helsedirektoratet derfor kun gir autorisasjon og lisens som psykolog til personer som er tilstrekkelig kvalifiserte, sier helseminister Bent Høie.

Tingretten har slått fast at saksøkernes yrkeskvalifikasjon som "okleveles pszichológus" i Ungarn ikke er det samme yrket som en psykolog i Norge. Saksøkerne har derfor ikke rett til å få godkjenning som psykolog etter EØS-avtalens yrkeskvalifikasjonsdirektiv. Saksøkerne som ble berørte av Helsedirektoratets praksisendring, vil likevel kunne få autorisasjon, uavhengig av dommen.

- Staten er ikke forpliktet til å tilby dette, men har fått på plass en løsning for de kandidatene som startet på masterprogrammet i psykologi ved ELTE-universitetet før praksisendringen. Fordi de berørte personene befant seg i en vanskelig situasjon, har de fått tilbud om et særskilt kvalifiseringsprogram. Gjennomfører de programmet vil de kunne kvalifisere til autorisasjon, sier Høie.