Historisk arkiv

Nyheter

EØS-midler tema for Tsjekkia-besøk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tsjekkia mottar 16,7 millioner Euro fra EØS-midlene i perioden 2014-2021 under folkehelseprogrammet. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen deltok på åpningen av Tsjekkias nasjonale lanseringskonferanse for EØS-midlene 19. september i Praha.

- Helse har vært et viktig område for EØS-midlene helt fra starten av, sier statssekretær Erlandsen. - Jeg er veldig glad for at vi har blitt enige med tsjekkerne om viktige satsinger, som psykisk helse hos barn og ungdom, tiltak mot antibiotikaresistens, brukermedvirkning og styrking av pasientrollen.

Norske bedrifter, forskere, kommuner, arbeidslivets parter og frivillige organisasjoner kan inngå samarbeid med partnere i Tsjekkia om å gjennomføre felles prosjekter.

Tsjekkia har i mer enn 15 år mottatt EØS-midler. Psykisk helse har vært et prioritert område, der tsjekkerne har bygget sten på sten og gradvis innfører en mer desentralisert modell for forebygging og behandling av personer med psykiske lidelser.

- Det er et spennende initiativ. Pasienten får være i sitt eget nærmiljø, muligheter til å være i jobb og sammen med familien. Dette er mål for arbeidet med psykisk helse både i Tsjekkia og i Norge, sier statssekretæren. 

Som en oppfølging av midler gitt under forrige periode, besøkte Erlandsen to sykehus i Praha for å se hva som er oppnådd for behandling og diagnostisering av for tidlig fødte barn og barn med sjeldne lidelser.

- Jeg er imponert over engasjementet på sykehusene, og ser at midlene har gått til viktige områder som vil komme mange pasienter til gode, sier Erlandsen.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen og Tsjekkias helseminister Adam Vojtěch
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen og Tsjekkias helseminister Adam Vojtěch Foto: HOD