Historisk arkiv

Nyheter

Sterk vekst i jordmødre og helsesykepleiere i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nye tall fra SSB viser en vekst på om lag 125 helsesykepleiere og 55 jordmødre på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten fra 2017 til 2018. Det er en sterk økning i årsverk for disse yrkesgruppene.

- Regjeringen har gjennom flere år satset på et godt lavterskeltilbud til barn, unge og familier i kommunene. Nå ser vi tydelig at regjeringens politikk fungerer. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å forebygge psykiske helseutfordringer hos barn og unge og med å følge opp kvinner og familier i barselperioden. Jeg er veldig glad for at vi nå ser en så stor vekst i jordmødre og helsesykepleiere, sier helseminister Bent Høie.   

Siden 2014 har det blitt bevilget over 1,3 milliarder kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert øremerkede tilskudd på 330 millioner kroner.

- Veksten i jordmødre betyr at barseltilbudet blir enda tryggere, at oppfølgingen av nyfødte barn og nybakte mødre blir enda bedre. Vi er likevel ikke i mål, og vil fortsette satsningen, sier Bent Høie.

På grunn av endringer i SSB sine registreringsrutiner er ikke tallene direkte sammenlignbare med tidligere år. Les mer på SSBs hjemmesider.