Forsiden

Historisk arkiv

Utvider rettigheter for brukerstyrt personlig assistanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vil sikre at personer med rettighetsfestet brukerstyrt personlig assistanse (BPA) får beholde denne også etter fylte 67 år.

– Mange er helt avhengig av bistand fra en personlig assistent. Jeg er opptatt av at personer som har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse etter rettighetsbestemmelsen, skal ha trygghet på at de får beholde tilbudet. Derfor vil vi nå sørge for at de får rett til å beholde denne hjelpen også etter fylte 67 år, sier Listhaug.

Hun sender nå på høring et forslag om utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse til også å gjelde personer over 67 år som allerede har fått innvilget ordningen.

– Slik vil vi gi den enkelte forutsigbarhet og styrkede rettigheter, sier Listhaug.

Selvstendige liv

Høringsfristen er 25. oktober 2019, og Listhaug anbefaler alle som har innspill og meninger om forslaget om å sende inn sine innspill.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud som gjør at personer med funksjonsnedsettelse får bistand til å leve selvstendige liv. Det kan for eksempel være hjelp til praktiske gjøremål som innkjøp av mat, matlaging, klesvask og husvask, og personlig stell. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Videre arbeid

Forslaget er en oppfølging av ett av regjeringsplattformens punkter om brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en del av et større arbeid med å gi mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med sine medmennesker. Det fremgår videre av Granavolden-erklæringen at regjeringen vil:

  • Definere BPA-ordningen som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning.
  • Gjennomføre en NOU for å sikre at ordningen fungerer etter hensikten, herunder utrede hvordan den kan utvides for å sikre deltagelse i fritidsaktiviteter. Ordningen skal være reelt brukerstyrt.
  • At innvilgelse av timetall for BPA skal være en faglig vurdering. Flytting mellom kommuner skal ikke påvirke timetallet som er innvilget.

– Når regjeringen nå skal se nærmere på hvordan ordningen bør utformes for å fungere i tråd med intensjonen, er det naturlig å se på ordningen i sin helhet, sier Listhaug. 

Les høringsnotatet og send inn innspill