Historisk arkiv

Verdens helseforsamling vedtok resolusjonen om åpenhet om legemiddelpriser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Jeg er glad for at vi ble enige om en resolusjon som oppfordrer landene til å offentliggjøre sine reelle legemiddelpriser, sier helseminister Bent Høie. - Dette er et viktig første skritt i retning av åpenhet i markedene for legemidler.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har 194 medlemsland, og arrangerer årlig Verdens helseforsamling (WHA), som er organisasjonens øverste besluttende organ. Årets helseforsamling har vedtatt en resolusjon som skal bidra til mer åpenhet i markedene for legemidler. Norge har deltatt aktivt i forhandlingene og tatt til orde for åpenhet både om legemiddelpriser, kostnader og forskningsresultat. Helseforsamlingen ble til slutt enige om en resolusjon som uttrykker vilje til økt åpenhet.

Prisene på nye legemidler har økt betraktelig de siste årene. Dette svekker pasientenes tilgang til nye legemidler. Samtidig spiller legemiddelindustrien på mulighetene for å ta ulike priser i ulike land. Det medfører at de krever skjulte rabatter, slik at det blir vanskelig å få reell innsikt i hva andre land betaler.

- Resolusjonen er et uttrykk for en felles vilje til økt åpenhet om priser, kostnader og forskningsresultat for legemidler. Det er bra at vi nå har en internasjonal konsensus for å endre denne situasjonen, sier helseminister Høie. - Samtidig er det viktig å sikre at vi har god tilgang til legemidler i Norge. Vi er et lite land, mens markedene for legemidler er globale. Det medfører at ensidige nasjonale tiltak i Norge kan svekke pasientenes tilgang til legemidler. Derfor vil vi i, samarbeid med andre land, jobbe for at denne viljen omsettes i faktisk handling.