Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2021:

100 nye LIS-stillinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å opprette 100 nye utdanningsstillinger for leger (LIS1-stillinger). Det vil blant annet gjøre det lettere for kommunene å rekruttere leger.

– Vi skal ta Norge ut av koronakrisen, og vi skal sørge for god behandling i helsetjenesten. Derfor foreslår vi at det blir lyst ut 100 nye utdanningsstillinger for leger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

LIS står for lege i spesialisering. Det er langt flere leger som søker LIS1-stillinger enn det er tilgjengelige stillinger. Mange kommer derfor ikke i gang med spesialistutdanningen sin.

– Med økningen på 100 nye LIS1-stillinger vil om lag 1088 leger kunne starte i LIS1-stillinger hvert år. Det vil bidra til at vi kan dekke nåværende og fremtidige behov for legespesialister. Det vil også bli enklere for kommunene å rekruttere leger, sier Høie.

Leger som ansettes eller inngår avtale med kommuner må være spesialister i allmennmedisin eller ha startet en slik spesialistutdanning. Etableringen av nye LIS1-stillinger er derfor et viktig bidrag til å få flere leger til å ville jobbe som fastlege i kommunene.

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å bevilge 26,5 millioner kroner til nye LIS1-stillinger. 50 av stillingene vil ha virkning fra høsten 2021 mens de resterende 50 opprettes våren 2022. Fullt utbygd vil økningen ha en årlig kostnad på rundt 206 millioner kroner.

Regjeringen har flere ganger tidligere økt antallet LIS1-stillinger. I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet 38 nye stillinger i Nord-Norge. Tidligere i år opprettet regjeringen 100 midlertidige LIS1-stillinger som ledd i tiltakspakken i forbindelse med koronasituasjonen.

Når økningen på 100 nye stillinger er fullt utbygd høsten 2022, vil det totale antallet LIS1-leger i tjenestene ha økt med om lag 15 prosent siden våren 2020.