Historisk arkiv

Nyheter

100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det haster med å bygge opp god tilgang til sykepleiere med intensivkompetanse. Nå gir helse- og omsorgsministeren helseregionene i oppdrag for 2021 å opprette 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie.

Helseregionene får også i oppdrag å utrede det fremtidige behovet for intensivkapasitet, og å styrke arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene.

­­- Arbeidet med å styrke tilgangen på intensivsykepleiere er godt i gang, men koronapandemien har tydeliggjort at vi må intensivere arbeidet. Sykehusene får derfor i oppdrag å opprette 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

- NSF er svært fornøyd med at helseministeren tar tak i denne situasjonen og oppretter 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie. Norge har ikke den nødvendige intensivkapasiteten og uten nok intensivsykepleiere er det ikke mulig å øke kapasiteten på en kvalitetsmessig god måte. Vi mener det er riktig og nødvendig at helseregionene utreder det fremtidige behovet for intensivkapasitet, og styrker arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Økt intensivkompetanse på kort og lang sikt

Under pandemien er det jobbet for å bygge opp intensivkompetansen på kort sikt. Det er etablert team-baserte modeller som kan brukes i en krisesituasjon. Over 3000 ansatte har gjennomgått internopplæring. Helseregionene har også utviklet et internopplæringsprogram for sykepleiere i intensivbehandling av covid-19-pasienter. Det er bevilget 40 millioner kroner til avansert simuleringsutstyr som brukes i opplæring.

Internopplæringen erstatter ikke kompetansen til en intensivsykepleier, men er et viktig tiltak dersom helsetjenesten raskt må mobilisere for høyere intensivkompetanse ved en pandemi-topp.

- Jeg stiller nå krav til helseregionene om å styrke planleggingen i arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene. De skal planlegge for tilgangen på kort, mellomlang og lang sikt. Helseregionene vil også få beskjed om å utrede det fremtidige og helhetlige behovet for intensivkapasitet i sykehusene, sier Høie.