Historisk arkiv

Åpner for landskamper og internasjonale klubbturneringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen gjør unntak fra innreiserestriksjoner og karanteneplikt for spillere og støttepersonell som deltar i landskamper og internasjonale klubbturneringer i regi av Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

– Med de omfattende smitteverntiltakene som UEFA legger opp til mener vi nå det er forsvarlig å åpne for internasjonale landskamper og klubbturneringer. Jeg vet mange fotballinteresserte nordmenn har ventet på dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

– Jeg er veldig glad for at vi i regjeringen kan komme med denne gladnyheten, som mange har jobbet for å få til. Fremover vil det være flere internasjonale fotballkamper og da er det viktig at regjeringen kan gi fotballen denne forutsigbarheten, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– Samtidig er det viktig å si at det også er andre internasjonale arrangementer som venter, og vi er ikke i mål med alt selv om fotballen nå får dette gledelige unntaket. Vi i regjeringen vil komme tilbake til øvrige internasjonale arrangementer, sier kultur- og likestillingsministeren.

Alle kampene er underlagt UEFAs strenge smittevernprotokoll "Return to play protocol". Unntakene for karanteneplikten gjelder fotball på seniornivå. I løpet av høsten 2020 er det behov for unntak for 5-6 landskamper for kvinner og menn, og mellom 0-10 internasjonale klubbkamper. Antall klubbkamper er avhengig av om norske klubber går videre i turneringer og trekker motstandere fra land utenfor EØS/Schengen- området.

Det stilles krav om at spillerne må følge det samme testregimet som gjelder for arbeidsreisende fra "røde" land. Det innebærer blant annet karantene fram til første negative test på Covid-19 og deretter fritidskarantene fram til andre negative test.  

Hvis nasjonale restriksjoner er til hinder for at kampen spilles i et av lagenes hjemland, vil UEFA legge kampen til et annet nøytralt land innenfor Schengen/EØS.

Norges Idrettsforbund har i samarbeid med særforbundene utarbeidet en liste over internasjonale arrangementer høsten 2020 hvor det vil være behov for unntak fra innreiserestriksjoner og karanteneplikt. Fordi det er behov for rask avklaring i forbindelse med landskamper og klubbturneringer i fotball i regi av UEFA, er fotballkampene vurdert i denne omgang.